Wisla Plock VS Jagiellonia Video Highlight Ekstraklasa ngày 18/09/2021

3-0 Łukasz Sekulski 79′

2-0 Damian Michalski 74′

1-0 Damian Warchoł 71′

Wisla Plock VS Jagiellonia Video Highlight Ekstraklasa ngày 18/09/2021
  • Giải: POLAND: Ekstraklasa
  • Thời gian: 18/09/2021
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.