Wisla Krakow VS Legia Video Highlight Ekstraklasa ngày 29/08/2021

Highlights

1-0 Felicio Brown Forbes 12′

Wisla Krakow VS Legia Video Highlight Ekstraklasa ngày 29/08/2021
  • Giải: POLAND: Ekstraklasa
  • Thời gian: 29/08/2021
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *