Warta Poznan VS Jagiellonia Video Highlight Ekstraklasa ngày 27/08/2021

Highlights

1-1 Fedor Černych 50′

1-0 Mateusz Kuzimski 48′

Warta Poznan VS Jagiellonia Video Highlight Ekstraklasa ngày 27/08/2021
  • Giải: POLAND: Ekstraklasa
  • Thời gian: 27/08/2021
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *