Vizela VS Porto Video Highlight Liga Portugal ngày 19/12/2021

Highlights

0-4 Samu

0-3 Zaidu

0-2 Otávio

0-1 Luis Díaz

Vizela VS Porto Video Highlight Liga Portugal ngày 19/12/2021
  • Giải: PORTUGAL: Liga Portugal
  • Thời gian: 19/12/2021
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.