Stal Mielec VS Wisla Krakow Video Highlight National cup ngày 22/09/2021

1-3 Yaw Yeboah (p) 73′

1-2 Jan Kliment (og) 69′

0-2 Serafin Szota 23′

0-1 Mateusz Młyński 20′

Stal Mielec VS Wisla Krakow Video Highlight National cup ngày 22/09/2021
  • Giải: POLAND: National cup
  • Thời gian: 22/09/2021
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.