Sporting VS Gil Vicente Video Highlight Liga Portugal ngày 01/05/2022

Highlights

4-1 Pedro Gonçalves

3-1 Lucas Cunha

2-1 F. Navarro

2-0 Edwards

1-0 Sarabia

Sporting VS Gil Vicente Video Highlight Liga Portugal ngày 01/05/2022
  • Giải: PORTUGAL: Liga Portugal
  • Thời gian: 01/05/2022
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.