Santa Clara VS Porto Video Highlight Liga Portugal ngày 07/11/2021

Highlights

0-3 Luis Díaz

0-2 Luis Diaz 46′

0-1 Sergio Oliveira 42′

Santa Clara VS Porto Video Highlight Liga Portugal ngày 07/11/2021
  • Giải: PORTUGAL: Liga Portugal
  • Thời gian: 07/11/2021
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.