Ross County VS Rangers Video Highlight Premier League ngày 22/08/2021

0-2 Connor Goldson 19’

0-1 Joe Aribo 14’

Ross County VS Rangers Video Highlight Premier League ngày 22/08/2021
  • Giải: SCOTLAND: Premier League
  • Thời gian: 22/08/2021
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *