Rio Ave VS Santa Clara Video Highlight League cup, Group Stage ngày 22/09/2021

Highlights

2-2 Zé Manuel

1-2 Jean Patric

1-1 Aziz

0-1 Luiz Phellype

Rio Ave VS Santa Clara Video Highlight League cup, Group Stage ngày 22/09/2021
  • Giải: PORTUGAL: League cup, Group Stage
  • Thời gian: 22/09/2021
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.