Rakow VS Warta Poznan Video Highlight Ekstraklasa ngày 03/10/2021

3-0 Andrzej Niewulis 47′

2-0 Vladislavs Gutkovskis 45+2′

1-0 Milan Rundić 22′

Rakow VS Warta Poznan Video Highlight Ekstraklasa ngày 03/10/2021
  • Giải: POLAND: Ekstraklasa
  • Thời gian: 03/10/2021
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.