Rakow VS Lech Video Highlight Ekstraklasa ngày 12/09/2021

Highlights

2-2 Mikael Ishak (p) 73′

2-1 João Amaral 57′

2-0 Sebastian Musiolik 48′

1-0 Marcin Cebula (p) 14′

Rakow VS Lech Video Highlight Ekstraklasa ngày 12/09/2021
  • Giải: POLAND: Ekstraklasa
  • Thời gian: 12/09/2021
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *