Rakow VS Jagiellonia Video Highlight Ekstraklasa ngày 18/12/2021

Highlights

5-0 Zoran Arsenić 88′

4-0 Mateusz Wdowiak 82′

3-0 Ivi López 80′

2-0 Andrzej Niewulis 64′

1-0 Fábio Sturgeon 52′

Rakow VS Jagiellonia Video Highlight Ekstraklasa ngày 18/12/2021
  • Giải: POLAND: Ekstraklasa
  • Thời gian: 18/12/2021
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.