Radomiak Radom VS Jagiellonia Video Highlight Ekstraklasa ngày 11/04/2022

Highlights

2-2 Marc Gual 67′

2-1 Diego Carioca 62′

2-0 Karol Angielski 60′

1-0 Dawid Abramowicz 44′

Radomiak Radom VS Jagiellonia Video Highlight Ekstraklasa ngày 11/04/2022
  • Giải: POLAND: Ekstraklasa
  • Thời gian: 11/04/2022
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *