Queretaro VS Necaxa Video Highlight Apertura ngày 13/09/2021

Highlights

3-0 Julio González

2-0 Kevin Escamilla

1-0 Pablo Barrera

Queretaro VS Necaxa Video Highlight Apertura ngày 13/09/2021
  • Giải: MEXICO: Apertura
  • Thời gian: 13/09/2021
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *