Pumas VS Cruz Azul Video Highlight Apertura ngày 07/11/2021

Highlights

4-3 Diogo

3-3 Diogo

2-3 Favio Álvarez

1-3 Roberto Alvarado

1-2 Roberto Alvarado

1-1 Roberto Alvarado

1-0 Arturo Ortíz

Pumas VS Cruz Azul Video Highlight Apertura ngày 07/11/2021
  • Giải: MEXICO: Apertura
  • Thời gian: 07/11/2021
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.