Piast Gliwice VS Cracovia Video Highlight Ekstraklasa ngày 27/09/2021

Highlights

2-4 Pelle van Amersfoort 71′

2-3 Michael Ameyaw 60′

1-3 Pelle van Amersfoort 58′

1-2 Pelle van Amersfoort 34′

1-1 Cornel Râpă 19′

1-0 Damian Kądzior 10′

Piast Gliwice VS Cracovia Video Highlight Ekstraklasa ngày 27/09/2021
  • Giải: POLAND: Ekstraklasa
  • Thời gian: 27/09/2021
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.