Pacos de Ferreira VS Estoril Video Highlight Liga Portugal ngày 23/08/2021

Highlights

1-3 Joãozinho

1-2 André Franco

1-1 Bruno Lourenço

1-0 J. Delgado

Pacos de Ferreira VS Estoril Video Highlight Liga Portugal ngày 23/08/2021
  • Giải: PORTUGAL: Liga Portugal
  • Thời gian: 23/08/2021
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *