Minnesota United VS Los Angeles Galaxy Video Highlight Major League Soccer ngày 19/09/2021

Highlights

2-0 Reynoso 20′

Minnesota United VS Los Angeles Galaxy Video Highlight Major League Soccer ngày 19/09/2021
  • Giải: USA: Major League Soccer
  • Thời gian: 19/09/2021
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *