Mexico VS Jamaica Video Highlight North and Central America, Qualification Third stage ngày 03/09/2021

2-1 Henry Martín 89′

1-1 Shamar Nicholson 65′

1-0 Alexis Vega 50′

Mexico VS Jamaica Video Highlight North and Central America, Qualification Third stage ngày 03/09/2021
  • Giải: WORLD CUP: North and Central America, Qualification Third stage
  • Thời gian: 03/09/2021
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *