Los Angeles FC VS Real Salt Lake Video Highlight Major League Soccer ngày 13/09/2021

Extended Highlights

3-2 Datkovic 59’

2-2 Julio 49’

2-1 Arango 30’

1-1 Damir Kreilach 28′

1-0 Cristian Arango 1′

Los Angeles FC VS Real Salt Lake Video Highlight Major League Soccer ngày 13/09/2021
  • Giải: USA: Major League Soccer
  • Thời gian: 13/09/2021
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *