Limianos VS Montalegre Video Highlight Taca de Portugal ngày 09/09/2021

3-2 Fábio Pimenta 92′

0-1 André Martins 44′

Limianos VS Montalegre Video Highlight Taca de Portugal ngày 09/09/2021
  • Giải: PORTUGAL: Taca de Portugal
  • Thời gian: 09/09/2021
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *