Lech VS Rakow Video Highlight National cup ngày 02/05/2022

1-3 Ivi López 77′

1-2 João Amaral 52′

0-2 Mateusz Wdowiak 36′

0-1 Vladislavs Gutkovskis 6′

Lech VS Rakow Video Highlight National cup ngày 02/05/2022
  • Giải: POLAND: National cup
  • Thời gian: 02/05/2022
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.