Jagiellonia VS Lechia Gdansk Video Highlight National cup ngày 21/09/2021

1-3 Fedor Černych 64′

0-3 Łukasz Zwoliński 50′

0-2 Łukasz Zwoliński 39′

0-1 Maciej Gajos 27′

Jagiellonia VS Lechia Gdansk Video Highlight National cup ngày 21/09/2021
  • Giải: POLAND: National cup
  • Thời gian: 21/09/2021
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.