Guadalajara VS Necaxa Video Highlight Apertura ngày 28/08/2021

Highlights

2-1 Ángel Zaldívar

1-1 Luis García

1-0 Isaác Brizuela

Guadalajara VS Necaxa Video Highlight Apertura ngày 28/08/2021
  • Giải: MEXICO: Apertura
  • Thời gian: 28/08/2021
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *