Gil Vicente VS Vizela Video Highlight Liga Portugal ngày 12/09/2021

Highlights

2-2 F. Navarro

1-2 Marcos Paulo

1-1 F. Navarro

0-1 Marcos Paulo

Gil Vicente VS Vizela Video Highlight Liga Portugal ngày 12/09/2021
  • Giải: PORTUGAL: Liga Portugal
  • Thời gian: 12/09/2021
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.