Gil Vicente VS Sporting Video Highlight Liga Portugal ngày 18/12/2021

Highlights

0-3 Daniel Bragança

0-2 Gonçalo Inácio

0-1 Nuno Santos

Gil Vicente VS Sporting Video Highlight Liga Portugal ngày 18/12/2021
  • Giải: PORTUGAL: Liga Portugal
  • Thời gian: 18/12/2021
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.