Estoril VS Maritimo Video Highlight Liga Portugal ngày 27/08/2021

Highlights

2-1 Chiquinho

1-1 Cláudio Winck

1-0 Miguel Crespo

Estoril VS Maritimo Video Highlight Liga Portugal ngày 27/08/2021
  • Giải: PORTUGAL: Liga Portugal
  • Thời gian: 27/08/2021
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *