Cruz Azul VS Queretaro Video Highlight Apertura ngày 20/09/2021

Highlights

2-0 Lucas Passerini

1-0 Bryan Angulo

Cruz Azul VS Queretaro Video Highlight Apertura ngày 20/09/2021
  • Giải: MEXICO: Apertura
  • Thời gian: 20/09/2021
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.