Cruz Azul VS Pachuca Video Highlight Apertura ngày 30/08/2021

Highlights

1-1 Santiago Giménez

0-1 de Yoshimar Yotún

Cruz Azul VS Pachuca Video Highlight Apertura ngày 30/08/2021
  • Giải: MEXICO: Apertura
  • Thời gian: 30/08/2021
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *