Cruz Azul VS America Video Highlight Apertura ngày 31/10/2021

Highlights

2-1 Jonathan Rodríguez

1-1 Federico Viñas

1-0 Roberto Alvarado

Cruz Azul VS America Video Highlight Apertura ngày 31/10/2021
  • Giải: MEXICO: Apertura
  • Thời gian: 31/10/2021
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *