Central-Africa VS Cape Verde Video Highlight World Cup, Qualification Second stage ngày 01/09/2021

Highlights

0-1 Júlio Tavares 36′

Central-Africa VS Cape Verde Video Highlight World Cup, Qualification Second stage ngày 01/09/2021
  • Giải: AFRICA: World Cup, Qualification Second stage
  • Thời gian: 01/09/2021
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *