Canada VS El Salvador Video Highlight North and Central America, Qualification Third stage ngày 08/09/2021

Highlights

3-0 Tajon Buchanan 59′

2-0 Jonathan David 11′

1-0 Atiba Hutchinson 6′

Canada VS El Salvador Video Highlight North and Central America, Qualification Third stage ngày 08/09/2021
  • Giải: WORLD CUP: North and Central America, Qualification Third stage
  • Thời gian: 08/09/2021
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *