Boavista VS Estoril Video Highlight Liga Portugal ngày 27/09/2021

Highlights

1-1 André Franco

1-0 G. Sauer

Boavista VS Estoril Video Highlight Liga Portugal ngày 27/09/2021
  • Giải: PORTUGAL: Liga Portugal
  • Thời gian: 27/09/2021
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *